GINOP Plusz-3.2.1-21

A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról

A projekt célja, hogy a vállalkozásunk részére nyújtott támogatásnak köszönhetően munkahelyi képzések valósuljanak meg, ezzel növelve termelékenységünket. Ennek érdekében szervezetünk az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalhoz kérelmet nyújtott be, sikerrel pályázott és az alábbi támogatásban részesült.

Kedvezményezett neve: PharmaTrans Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Fejlesztés tárgya: A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról

Támogatási összeg: 6 376 300 Ft

Támogatás intenzitása: 60 %

Projekt időtartama: 2023.05.15-2023.11.16.

A képzésben résztvevők száma: 80 fő

Projekt azonosító száma: VA/FMMF-KIO/001826/2023

A projektek keretében megvalósuló képzések bemutatása:

Asszertív kommunikáció

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje az asszertív kommunikáció sajátosságait és képes legyen alkalmazni azt.

A képzés tartalma:

 • Az értő figyelem jelentése
 • Kommunikációt gátló tényezők (Azt mondom, amit ténylegesen mondani szeretnék?)
 • Kommunikációs stílus teszt
 • Kommunikciós stílusok bemutatása (agresszív,passzív,asszertíy kommunikáció jellemzői)
 • Én-állapotok és én-üzenetek
 • Érzelmek és szükségletek
 • 4 fül modell bemutatása, avagy ugyanabból a mondatból ki mit hall meg?
 • Asszertív technikák alkalmazásának lehetőségei az üzleti- és a magánéletben
 • Nehéz kommunikációs helyzetek asszertív kezelése
 • Gyakorlati példák bemutatása elemzése
 • Szituációs gyakorlatok folyamatos visszajelzéssel

Vezetők fejlesztése: önismeret, motiváció

A képzés célja:

Interperszonális kapcsolataink esetében többször előfordulhat, hogy vezetői szerepbe kerülünk. A képzés célja, hogy a résztvevő olyan tudásokkal, képességekkel vértezhesse fel magát, amelyek vezetői kompetenciáit gazdagítják. Az alábbi területek fejlesztése a cél:

 • önismeret
 • motiváció

A képzés tartalma:

 • A vezetés fogalma, értelmezései
 • Vezetői viselkedésformák: formális és informális hatalom, humán erőforrás szemléletű vezető, utasító vezető
 • Milyen a hatékony vezető? Általános jellemzők
 • Stílus elmélet: klasszikus vezetői stílusok: demokratikus, utokratikus, laissez-faire
 • A vezetői kommunikáció sajátosságai az általános kommunikációhoz képest
 • Kérdezéstechnika (kérdéstípusok és hatásuk)
 • Visszajelzés vezetőként, visszajelzési technikák.
 • Az önismeret jelentése és jelentősége, fejlesztésének lehetőségei
 • Johari ablak megismerése és kitöltése
 • Vezetői életúttérkép kitöltése és közös feldolgozása.
 • Vezetői erőforrások összegyűjtése.
 • Szimbólumok használata a saját vezetői identitás megfogalmazásába
 • A motiváció fogalma, szerepe
 • Motivációs technikák, elméletek (pl. Herzberg, McClelland, Susan Fowler stb.)
 • A saját motivációs faktorok feltérképezése
error: Content is protected !!